Werkwijze

Allereerst bespreek ik de klachten en symptomen die bekend zijn. Daarna zal ik, indien nodig, het paard laten lopen of laten berijden om een beeld te krijgen van zijn bewegingen, houding en gedrag. Vervolgens spoor ik de blokkades op met een biosensor. Deze blokkades zitten niet altijd op de plek waar de klachten zich voordoen. Als voorbeeld noem ik rugklachten waarbij de oorzaak elders in het lichaam zit. Aan de hand van de observatie en de uitslag van de bioscan kan ik bepalen waar het probleem zit en waar het verband mee houdt. Zo bekijk ik het paard op een holistische wijze en ga verder dan alleen symptoombestrijding. Als de diagnose gesteld is wordt met behulp van de biosensor gezocht naar het juiste middel om het paard te behandelen. Door middel van de medicatie en advies aangaande therapeutische beweging en eventuele speciale voeding gaat het paard zowel fysiek als mentaal veranderen en herstellen. Daarnaast bekijk ik, indien nodig, of er secundaire problemen een rol spelen, zoals slecht hoefbeslag, gebitsproblemen, slecht liggend zadel, manuele blokkades enz. In dat geval zal ik doorverwijzen naar een andere specialist. (zie ook bij adviezen)