Hoesten

Hoesten veroorzaakt door:

  • Acute infekties: neusuitvloeïng (groen, geel), koorts, zweten, lusteloos e.d. (herkenbaar in bloedbeeld).
  • Chronische infekties: zijn soms niet meer herkenbaar in bloedbeeld. Door een eerder doorgemaakte infektie die niet geheel is hersteld kunnen de klachten blijven bestaan met
    chronische klachten als gevolg.
  • Allergische reactie: voeding, wormen, stoffen pollen, metalen of pesticiden.

Behandeling:

  • Ontgiften van allergeen.
  • Voeding aanpassen.
  • Ontwormingsschema.
  • Oorzakelijk behandelen door bestrijden bacterie, virus of schimmel.