Medicijnen

Om een behandeling te doen slagen adviseer ik het volgende:

  • Opvolgen van de juiste dosering en frequentie.
  • Goed overleg wanneer er vragen zijn, problemen zich voordoen, paarden wel/niet enten tijdens een behandeling, ontwormen tijdens een behandeling.
  • Niet gelijktijdig gebruiken met andere medicijnen. Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere reden niet gelijktijdig gebruikt worden!
  • Niet van alles door elkaar gaan doen, dit geeft onduidelijkheid.
  • Aanvullend advies opvolgen.